MENU BUFFET
Buffet35p1


Buffet50p1


Buffet100p1


ดูเมนูชุดแนะนำ A คลิ๊ก


ดูเมนูชุดแนะนำ B คลิ๊ก


ดูเมนูชุดแนะนำ C คลิ๊ก


ดูเมนู Premium คลิ๊ก


203487“ชุดอินเตอร์”


อาหารนานาชาติ รวม 12 รายการ ราคา 549 บาทต่อคน 50 คนขึ้น+ 


ดูเมนู คลิ๊ก


197804


199266


203484


201090


N24202


203486


203485


197829


197828


197826


197801


197823


197802


N24206


203472


N24207


N24208
โปรโมชั่นของเราสนใจบริการติดต่อที่ : คุณเอก - 085 965 1987

Email : nok.tidacatering@gmail.com

Line ID : eaktidacat

« ราคานี้รวมโต๊ะจัดวางอาหาร ปูผ้าจีบระบาย ถาดอุ่นใส่อาหาร จาน ช้อน แก้วน้ำ นํ้าแข็ง

*** ไม่รวมโต๊ะเก้าอี้สำหรับแขก ***

**จัดอาหารพระแบบล้อมวง 2 วง รวมชุดพระพุทธ, เจ้าที่ เพิ่ม 700 บาท

**จัดอาหารพระแบบโตก 5 ชุด รวมชุดพระพุทธ, เจ้าที่ เพิ่ม 1,000 บาท

**จัดอาหารพระแบบโตก 9-10 ชุด รวมชุดพระพุทธ, เจ้าที่ เพิ่ม 1,500 บาท

**จัดอาหารพระแบบใส่กล่อง 9-10 ชุด รวมชุดพระพุทธ, เจ้าที่ เพิ่ม 500 บาท

ค่าขนส่งงานละ 1,000 บาท (เฉพาะ กทม.และปริมณฑล)

***งานต่างจังหวัดค่าขนส่งคิดตามระยะทาง โปรดสอบถาม***

เงื่อนไขการให้บริการ :

1. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมทั้งสิ้นแล้ว (ยกเว้นภาษี)

2. ระยะเวลาให้บริการจัดเลี้ยงงานละ 3 ชั่วโมงหรือตามที่ระบุไว้ หากเกินคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 500 บาท

3. เงินมัดจำ 50% ชำระเป็นเงินสดก่อนวันงานอย่างน้อย 5 วัน

    ** หากเกินกำหนดนี้ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกจองงานในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อยกสิทธิ์ให้กับผู้จองงานท่านอื่น

4. ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้าเรียบร้อย สินค้าทั้งหมดจะจัดส่งตามเวลาและสถานที่ตามที่ระบุไว้

5. เมื่อตกลงสั่งงานและชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว หากจะยกเลิกงาน ทางร้านจะไม่คืนเงินมัดจำ

    แต่คุณสามารถใช้สิทธิ์ เลื่อนกำหนดวันจัดงานออกไปได้ ภายใน 3 เดือน